Tuesday, 21 January 2020 04:57

ควรพิจารณาเรื่องราคาหรือคุณภาพของเครื่องนาฬิกา

Written by
Rate this item
(0 votes)

ควรพิจารณาเรื่องราคาหรือคุณภาพของเครื่องนาฬิกา

จากประสบการณ์ที่ให้บริการลูกค้ามายาวนานกว่า 90 ปี ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 3 ทั้งงานซ่อม-สร้าง-ติดตั้ง จำหน่ายเครื่องหอนาฬิกานั้น
ลูกค้าส่วนใหญ่จะมองเรื่อง "ราคา" เป็นหลัก ซึ่งงานหอนาฬิกานั้น หลายท่านมองข้ามเรื่องคุณภาพของเครื่องนาฬิกา ว่าควรจะต้อง
มีความแข็งแรงและทนต่อสภาพอากาศของประเทศไทย ที่มีอากาศร้อนชื้น

เครื่องนาฬิกาถูกผลิตมาจากหลายประเทศ ในเอเชีย ในยุโรป ซึ่งการผลิตจากที่ต่างๆนั้น เขาไม่ได้มองว่าผลิตขึ้นมาเพื่อ "ประเทศไทย"
เขาผลิตเพื่อจำหน่ายในทวีปของเขา ประเทศของเขา ฉะนั้นเรื่องวัสดุในการผลิตนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละประเทศนั้นๆด้วยเช่นกัน

เครื่องที่ผลิตจากยุโรป เขาไม่จำเป็นต้องผลิตจากวัสดุที่ทนทานแข็งแรงทั้งเครื่อง เฟืองทั้งหมดอาจจะเป็นพลาสติกทั้งหมด ยกเว้นแกนเฟือง
นาที และแกนเฟืองชั่วโมง ที่ต้องมีแรงเสียดสีและต้องรับแรงทอร์คค่อนข้างเยอะเท่านั้น สภาพอากาศที่หนาวเย็น ไม่มีผลกระทบกับเฟือง
ที่เป็นพลาสติกสักเท่าไหร่ ต้นทุนในการผลิตจึงไม่สูงมาก ราคาจำหน่ายจึงไม่สูงไปด้วย

บริษัทฯในไทยบางแห่งนำเข้ามาจำหน่าย เพราะต้นทุนต่ำกำไรสูง ตรงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเครื่องนาฬิกาในราคาที่ถูก
แต่พอนำมาติดตั้งแล้ว ใช้งานได้ไม่นานก็ชำรุดเสียหาย สาเหตุก็ทราบกันดีว่าเพราะอะไร เพราะวัสดุชิ้นส่วนไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ
ของประเทศไทยได้ ใช้ได้ 3-5 ปี ก็เกิดการเสียหาย จึงต้องส่งนำซ่อม หากยังอยู่ในประกันต่อโชคดีไป แต่หากหมดประกันแล้ว
เรียกช่างมาซ่อม ช่างก็หายาก เพราะช่างนาฬิกาทุกคนใช่ว่าจะซ่อมหอนาฬิกาได้หากไม่มีปีะสบการณ์พอ อาจะมาซ่อมแล้วทำให้ชำรุดมากขึ้นเสียอีก
ราคาในการซ่อมหรือให้บริการจะมีราคาที่สูงมาก และการรับประกันต่ำมากด้วยเช่นกัน

พูดง่ายๆ "ซื้อถูก ซ่อมแพง" เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ สำหรับงานหอนาฬิกา หรือสำนวนไทยที่ว่า "เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย"...

จากประสบการณ์งานซ่อมหอนาฬิกาของ Clocktower Thailand ที่มีประสบการณ์มายาวนาน เราถึงสามารถให้ข้อมูลแบบนี้ได้
เพราะเราเจอแบบนี้มาเสมอตลอดระยะเวลา 90 ปี ลูกค้าห่วงราคามากกว่าคุณภาพของสินค้า สุดท้ายต้องจ่ายแพงมากกว่าซื้อแพงในครั้งแรกเสียอีก

Read 21 times Last modified on Tuesday, 21 January 2020 05:17

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.